Мастер и дело

И дело мастера боялось, и матер дела избегал.